คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมคณะผู้บริหาร แถลงนโยบายการบริหารงาน – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมคณะผู้บริหาร แถลงนโยบายการบริหารงาน

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมคณะผู้บริหาร แถลงนโยบายการบริหารงาน

วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 300 ที่นั่ง ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์    และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ หลังที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เทพลักษณ์ ศิริธนะวุฒิชัย  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แถลงนโยบายการบริหารงาน เป้าหมาย และทิศทางการบริหารงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อให้บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ได้ทราบถึงทิศทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการดำเนินงานในทุกด้านตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้