คณะแพทยศาสตร์ มมส ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ แพทย์หญิงจิราพร สิทธิถาวร ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติพยาธิแพทย์ ประจำปี 2562 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : คณะแพทยศาสตร์ มมส ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ แพทย์หญิงจิราพร สิทธิถาวร ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติพยาธิแพทย์ ประจำปี 2562

คณะแพทยศาสตร์ มมส ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ แพทย์หญิงจิราพร สิทธิถาวร ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติพยาธิแพทย์ ประจำปี 2562

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ แพทย์หญิงจิราพร สิทธิถาวร ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติพยาธิแพทย์ ประจำปี 2562 ในการประชุมพยาธิวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 30 “Artificial intelligence:friend or foe of pathologists”