ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ แสดงความยินดีกับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ แสดงความยินดีกับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ แสดงความยินดีกับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผศ.นพ.เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ และศาสตราจารย์ คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร เลขานุการมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมพบเพื่อแสดงความยินดีกับท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ในโอกาสที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม