ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลสุทธาเวช ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลสุทธาเวช ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลสุทธาเวช ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผศ.นพ.เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผศ.นพ.เกรียงไกร โกวิทางกูร ผู้อำนวยโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการแพทย์ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา เข้าเยี่ยมชมอาคาร สถานที่ และการให้บริการด้านสุขภาพ โรงพยาบาลสุทธาเวช โดยได้หารือการดำเนินงาน การพัฒนา และด้านการสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลสุทธาเวช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนต่อไป