บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา

เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ วัดศรีสวัสดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม อาจารย์ นายแพทย์วิทยา จารุพูนผล ที่ปรึกษาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นศิริมงคล และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทย