พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562

ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม