ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงงานช่วยการพยาบาล(จ่ายกลาง) จำนวน 2 อัตรา – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : รับสมัครงาน : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงงานช่วยการพยาบาล(จ่ายกลาง) จำนวน 2 อัตรา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงงานช่วยการพยาบาล(จ่ายกลาง) จำนวน 2 อัตรา