ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (งานประชาสัมพันธ์และการตลาด) จำนวน 1 อัตรา – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : รับสมัครงาน : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (งานประชาสัมพันธ์และการตลาด) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (งานประชาสัมพันธ์และการตลาด) จำนวน 1 อัตรา