ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์สำหรับอ่านผลภาพทางรังสีวินิจฉัย ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : สอบราคา/ประกวดราคา : ข่าวผลการสอบราคา/ประกวดราคา : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์สำหรับอ่านผลภาพทางรังสีวินิจฉัย ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์สำหรับอ่านผลภาพทางรังสีวินิจฉัย ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล