ต้อนรับคุณวิชัย ทองแตง และคณะฯ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : ต้อนรับคุณวิชัย ทองแตง และคณะฯ

ต้อนรับคุณวิชัย ทองแตง และคณะฯ

วันพุธ ที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ห้องประชุม 50 ที่นั่ง ชั้น 7 อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ หลังที่ 2 และอาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยอาจารย์ นายแพทย์บวร แสนสุโพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุทธาเวชฝ่ายบริการทางการแพทย์ คณะผู้บริหาร บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ต้อนรับคุณวิชัย ทองแตง และคณะฯ ในโอกาสที่ได้เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาล ร่วมหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนะนำแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม