เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานประชาสัมพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ จะประกาศภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : ประชาสัมพันธ์ : เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานประชาสัมพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ จะประกาศภายในวันที่ 30 กันยายน 2562

เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานประชาสัมพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ จะประกาศภายในวันที่ 30 กันยายน 2562

เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานประชาสัมพันธ์

ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ จะประกาศภายในวันที่ 30 กันยายน 2562