ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเป็นลูกจ้างชั่่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านประกันสุขภาพ) – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : รับสมัครงาน : สอบคัดเลือก : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเป็นลูกจ้างชั่่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านประกันสุขภาพ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเป็นลูกจ้างชั่่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านประกันสุขภาพ)