ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT 115 ชั่วโมง) รุ่นที่ 2/2563 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT 115 ชั่วโมง) รุ่นที่ 2/2563

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT 115 ชั่วโมง) รุ่นที่ 2/2563

ประกาศ

เอกสารเพิ่มเติม 1

เอกสารเพิ่มเติม 2