บุคลากร และนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแห่พระอุปคุต ในงานฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : บุคลากร และนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแห่พระอุปคุต ในงานฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563

บุคลากร และนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแห่พระอุปคุต ในงานฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563

บุคลากร และนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ร่วมแห่พระอุปคุต ในงานฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563

วันพุธ ที่ 4 มีนาคม 2563 ณ สวนป่าศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม