ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : ประชาสัมพันธ์ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อ

ขั้นตอนการตอบรับเข้าสอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์

หนังสือแสดงเจตนายืนยันสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563