พิธีเปิดอาคารสุทธาเวชอณูชีวโมเลกุล (ศูนย์ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19) โรงพยาบาลสุทธาเวช – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : พิธีเปิดอาคารสุทธาเวชอณูชีวโมเลกุล (ศูนย์ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19) โรงพยาบาลสุทธาเวช

พิธีเปิดอาคารสุทธาเวชอณูชีวโมเลกุล (ศูนย์ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19) โรงพยาบาลสุทธาเวช

วันที่ 29 เมษายน 256 ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสุทธาเวชอณูชีวโมเลกุล(ศูนย์ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19) โรงพยาบาลสุทธาเวช โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับ อาจารย์นายแพทย์บวร แสนสุโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช กล่าวถึงอาคารสุทธาเวชอณูชีวโมเลกุล การให้บริการห้องปฏิบัติการ  อณูชีวโมเลกุลทางการแพทย์ โรงพยาบาลสุทธาเวช เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุลทางการแพทย์    ที่สามารถตรวจหาเชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อโรคในระดับ DNA, RNA ที่มีความรวดเร็ว และสามารถตรวจจับเชื้อไวรัสในปริมาณน้อยได้ ซึ่งมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่สามารถตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยการตรวจหาในระดับสารพันธุกรรมของเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็น โควิด-19 ไวรัส แบคทีเรียก่อโรคอื่น ๆ ด้วยวิธี Real-Time RT-PCR เป็นวิธีการตรวจที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นวิธีมาตรฐาน สามารถตรวจพบเชื้อได้ในระยะแรกของโรค ถือเป็นวิธีที่มีความน่าเชื่อถือ และแม่นยำสูง ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งในการให้บริการด้านการแพทย์ที่มีความสำคัญมากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในปัจจุบัน

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ตกแต่งอาคารสุทธาเวชอณูชีวโมเลกุล จากผู้บริจาค ได้แก่  คุณสุรณัฐ ลิ้มสุวรรณ บริษัท ฮีฮงมดแดง จำกัด บริจาคระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบน้ำ ระบบไฟ และตู้แช่อุปกรณ์น้ำยา, คุณศุภเนศ ชินสถิต และแพทย์หญิง พุทธพร ชินสถิต พร้อมครอบครัว บริจาคระบบเครื่องปรับอากาศ, นายแพทย์บวร แสนสุโพธิ์ บริจาคตู้แช่น้ำยา, แพทย์หญิงสุกัญญา ชูคันหอม บริจาค   ป้ายอาคารสุทธาเวชอณูชีวโมเลกุล, แพทย์หญิงสิวินีย์ เบญจกุล และครอบครัว บริจาคอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในห้อง, และคุณพนม ลมงาม และครอบครัว บริจาคระบบเครื่องสำรองไฟเปิดอาคารสุทธาเวชอณูชีวโมเลกุล