ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(BLS)สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รุ่นที่ 1/2563 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(BLS)สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รุ่นที่ 1/2563

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(BLS)สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รุ่นที่ 1/2563

ประกาศ

สมัครเข้าร่วมโครงการ