ปริมาณงานของงานจ้างปรับปรุงห้องตรวจโรคทั่วไป (OPD) ชั้น 2 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 1 งาน (31 ก.ค.-5 ส.ค.63) – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : สอบราคา/ประกวดราคา : ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา : ปริมาณงานของงานจ้างปรับปรุงห้องตรวจโรคทั่วไป (OPD) ชั้น 2 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 1 งาน (31 ก.ค.-5 ส.ค.63)

ปริมาณงานของงานจ้างปรับปรุงห้องตรวจโรคทั่วไป (OPD) ชั้น 2 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 1 งาน (31 ก.ค.-5 ส.ค.63)