ผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีวันมหิดล ประจำปี 2563 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : ผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีวันมหิดล ประจำปี 2563

ผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีวันมหิดล ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมวางพวงมาลาถวาย        ราชสักการะหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย” เนื่องในวันมหิดลประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลา ธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้ทรงอุทิศตลอดพระชนม์ชีพด้านการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขไทย