คณะแพทยศาสตร์จัดนิทรรศการหนังสือชุดบริการความรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสู่ประชาชน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : คณะแพทยศาสตร์จัดนิทรรศการหนังสือชุดบริการความรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสู่ประชาชน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

คณะแพทยศาสตร์จัดนิทรรศการหนังสือชุดบริการความรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสู่ประชาชน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

คณะแพทยศาสตร์จัดนิทรรศการหนังสือชุดบริการความรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสู่ประชาชน

เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563

ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังที่ 2