พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 17 ปี – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 17 ปี

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 17 ปี

พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป

เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 17 ปี

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังที่ 2