ประกาศผลผู้ชนะในการจัดซื้อ ชุดเครื่องมือส่องตรวจและผ่าตัดนิ่วในไตผ่านทาง ผิวหนัง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : สอบราคา/ประกวดราคา : ข่าวผลการสอบราคา/ประกวดราคา : ประกาศผลผู้ชนะในการจัดซื้อ ชุดเครื่องมือส่องตรวจและผ่าตัดนิ่วในไตผ่านทาง ผิวหนัง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)

ประกาศผลผู้ชนะในการจัดซื้อ ชุดเครื่องมือส่องตรวจและผ่าตัดนิ่วในไตผ่านทาง ผิวหนัง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)