โรงพยาบาลสุทธาเวช รับมอบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองคุณภาพระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : โรงพยาบาลสุทธาเวช รับมอบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองคุณภาพระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์

โรงพยาบาลสุทธาเวช รับมอบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองคุณภาพระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับมอบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองคุณภาพระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ จากสภาเทคนิคการแพทย์ แห่งประเทศไทย ในงานมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563  (Thailand LA forum 2020) ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2563  ณ อาคารอิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี