มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ME2-0710 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (หลังที่ 2) มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยคุณสุรชัย สุทธิวรชัย ประธานมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนในการมอบทุน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ร่วมต้อนรับ แสดงความขอบคุณ และรับมอบทุนการศึกษามูลนิธิทุนแพทยศาสตร์เพื่อปวงประชา ที่เล็งเห็นความสำคัญและให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับนิสิตแพทย์ในภูมิภาค ได้เริ่มให้ทุนนิสิตสาขาแพทยศาสตร์ประเภทต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 และสำหรับปีการศึกษา 2563 นี้ มีนิสิตสาขาแพทยศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 7 ทุน ๆ ละ 60,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 420,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) ผู้ให้ทุนประกอบด้วย บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย, คุณเกียรติชัย วงศาริยวานิช, คุณชัยวัฒน์ เครือชะเอม , คุณชาตรี จิวรวัฒนกุล , คุณวิภาดา ชินธรรมมิตร์ , คุณอารดา ว่องกุศลกิจ