ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการเลื่อนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการบูรณาการการตรวจร่างกายทางออร์โธปิดอกส์และหัตถเวชกรรม” – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : ประชาสัมพันธ์ : ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการเลื่อนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการบูรณาการการตรวจร่างกายทางออร์โธปิดอกส์และหัตถเวชกรรม”

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการเลื่อนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการบูรณาการการตรวจร่างกายทางออร์โธปิดอกส์และหัตถเวชกรรม”

ประกาศเลื่อนการจัดการอบรม

ระบบลงทะเบียน