ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในการป้องกัน คัดกรองและรักษาผู้ป่วย COVID-19 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในการป้องกัน คัดกรองและรักษาผู้ป่วย COVID-19

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในการป้องกัน คัดกรองและรักษาผู้ป่วย COVID-19