โครงการอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ 70 ชั่วโมง – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ 70 ชั่วโมง

โครงการอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ 70 ชั่วโมง

12039063_1209185765762196_4730818122687794818_o

วันอังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รัฐ สอนสุภาพ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล ได้กล่าวเปิดโครงการอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ 70 ชั่วโมง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29 ธันวาคม 2558 และวันที่ 11 – 21 มกราคม 2559 โดยมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ที่มีความสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุ อย่างถูกต้อง