นิสิตคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสมาพันธ์ พาราเมดิคพะเยา – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : นิสิตคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสมาพันธ์ พาราเมดิคพะเยา

นิสิตคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสมาพันธ์ พาราเมดิคพะเยา

936640_1209839632363476_1521560131032484034_n

นิสิตคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสมาพันธ์ พาราเมดิคพะเยา ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2558 ที่ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน ได้รับรางวัลชนิเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันกีฬาสมาพันธ์ พาราเมดิคพะเยา การแข่งขัน EMS rally โดยทีมจากทั้งสามสถาบัน คือ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ มหาวิทยาลัยมหิดล