โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

12633463_1228135750533864_220155524605923470_o

โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559  เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม