ผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากโรงพยาบาลสกลนคร – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : ผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากโรงพยาบาลสกลนคร

ผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากโรงพยาบาลสกลนคร

12633652_1228133863867386_8967234208259682564_o

ผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากโรงพยาบาลสกลนคร
วันพุธ ที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลคณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม