ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ แสดงความยินดี กับ ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เนื่องในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ แสดงความยินดี กับ ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เนื่องในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ แสดงความยินดี กับ ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เนื่องในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

IMG_6330

รศ.นพ.สุชาติ อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ามอบช่อดอกไม้และกระเช้าสมุนไพร เพื่อแสดงความยินดี กับ ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เนื่องในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันพฤหัสดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องอธิการบดี ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม