อาจารย์ และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2559 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : อาจารย์ และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2559

อาจารย์ และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2559

34812

วันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.30 – 21.00 น. อาจารย์และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2559 ภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการ ให้บริการตรวจร่างกายทั่วไป การให้ความรู้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น โดยได้รับความสนใจเยี่ยมชมนิทรรศการและมีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม