การสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2559 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : การสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2559

การสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2559

IMG_6433
การสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2559

การสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2559

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม