ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปิยาภรณ์ แสนศิลา ที่ได้รับรางวัล จากการประชุมวิชาการระดับชาติการแพทย์แผนไทยครั้งที่ 1 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปิยาภรณ์ แสนศิลา ที่ได้รับรางวัล จากการประชุมวิชาการระดับชาติการแพทย์แผนไทยครั้งที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปิยาภรณ์ แสนศิลา ที่ได้รับรางวัล จากการประชุมวิชาการระดับชาติการแพทย์แผนไทยครั้งที่ 1

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยา
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปิยาภรณ์ แสนศิลา ที่ได้รับรางวัล จากการประชุมวิชาการระดับชาติการแพทย์แผนไทยครั้งที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปิยาภรณ์ แสนศิลา ที่ได้รับรางวัล

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายประเภทปรีคลินิกและคลินิกทางการแพทย์แผนไทย

จาก การประชุมวิชาการระดับชาติการแพทย์แผนไทยครั้งที่ 1

“การแพทย์แผนไทย ศาสตร์ไทย ศิลป์ไทย สู่สากล”

รหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์