งานสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2559 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : งานสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2559

งานสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2559

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยา
งานสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2559

     วันอังคาร ที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 07.00 – 13.00 น. ณ ลานสร้างเสริมสุขภาพ  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชาติ อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในงานสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2559 กิจกรรมประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป พิธีสักการะและขอขมาพระภูมิเจ้าที่ พิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ และผู้อาวุโสชุมชนตักสิลา ศรีสวัสดิ์ 1, 2 , 3 และปัจฉิมทัศน์ 1, 2