ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาคร กือเจริญ ได้บริจาคเงิน จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ห้องพิเศษ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาคร กือเจริญ ได้บริจาคเงิน จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ห้องพิเศษ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาคร กือเจริญ ได้บริจาคเงิน จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ห้องพิเศษ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

IMG_9523
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาคร กือเจริญ ได้บริจาคเงิน จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ห้องพิเศษ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอขอบพระคุณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาคร กือเจริญ

ได้บริจาคเงิน จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

เพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ห้องพิเศษ

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม