คณะแพทย์จัดกิจกรรมทำบุญวันวิสาขบูชา ณ วัดศรีสวัสดิ์ ในวันที่ 19 พ.ค. 2559 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : คณะแพทย์จัดกิจกรรมทำบุญวันวิสาขบูชา ณ วัดศรีสวัสดิ์ ในวันที่ 19 พ.ค. 2559

คณะแพทย์จัดกิจกรรมทำบุญวันวิสาขบูชา ณ วัดศรีสวัสดิ์ ในวันที่ 19 พ.ค. 2559

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยา
คณะแพทย์จัดกิจกรรมทำบุญวันวิสาขบูชา ณ วัดศรีสวัสดิ์ ในวันที่ 19 พ.ค. 2559