กิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสมทบทุน ระดมทุนสร้างหอสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : กิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสมทบทุน ระดมทุนสร้างหอสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสมทบทุน ระดมทุนสร้างหอสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

IMG_1354
กิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสมทบทุน ระดมทุนสร้างหอสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสมทบทุนระดมทุนสร้างหอสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสุทธาเวชคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถานที่ใช้ในการรักษาพยาบาลภิกษุสามเณรอาพาธ