ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ เข้าเยี่ยมพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ เข้าเยี่ยมพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ เข้าเยี่ยมพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

IMG_1354
ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ เข้าเยี่ยมพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชาติ อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้าเยี่ยมพบ ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมหารือเรื่องการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อให้กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และให้ คณะแพทยศาสตร์เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง