คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร เข้านมัสการพระโพธิญาณมุนี (หลวงพ่อเมือง พลวฑฺโฒ) – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร เข้านมัสการพระโพธิญาณมุนี (หลวงพ่อเมือง พลวฑฺโฒ)

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร เข้านมัสการพระโพธิญาณมุนี (หลวงพ่อเมือง พลวฑฺโฒ)

IMG_1354
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร เข้านมัสการพระโพธิญาณมุนี (หลวงพ่อเมือง พลวฑฺโฒ)

วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ วัดป่ามัชฌิมวาส อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชาติ อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร เข้านมัสการพระโพธิญาณมุนี (หลวงพ่อเมือง พลวฑฺโฒ) เพื่อขอความเมตตาหารือเรื่องการจัดสร้างหอสงฆ์อาพาธ สำหรับดูแลพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธ