พิธีมอบบ้านที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุในชุมชนเมืองมหาสารคาม – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : พิธีมอบบ้านที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุในชุมชนเมืองมหาสารคาม

พิธีมอบบ้านที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุในชุมชนเมืองมหาสารคาม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พิธีมอบบ้านที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุในชุมชนเมืองมหาสารคาม

พิธีมอบบ้านที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุในชุมชนเมืองมหาสารคาม

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ เขตชุมชนเมืองมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชาติ อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วยทีมเยี่ยมบ้าน ได้ทำการมอบบ้านที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุในชุมชน การปรับปรุงบ้านในครั้งนี้นี้ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง เทศบาลเมืองมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฎมหาสารคาม กองทุนกองบุญเอื้ออาทร คนสารคามไม่ทอดทิ้งกัน และมีบริษัทห้างร้านในชุมชนเข้าร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ก่อสร้าง และข้าวสารอาหารแห้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนพิการ และผู้สูงอายุในชุมชน