ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรสำนักวิทยบริการ 2559 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรสำนักวิทยบริการ 2559

ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรสำนักวิทยบริการ 2559

IMG_1354
ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรสำนักวิทยบริการ 2559

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชาติ อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และร่วมประกอบพิธีการทางศาสนา สำนักวิทยบริการ ประจำปี 2559 เพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม