คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พบผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พบผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พบผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

IMG_1354
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พบผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

ท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร เดินทางเข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเรียนเชิญเป็นประธานมอบรางวัลและขอการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม