ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2559 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2559

ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2559

IMG_1354
ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2559

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 06.30 – 11.00 น. ณ บริเวณหน้าลานสมเด็จพระศรีนครินทร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชาติ อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมถวายพวงมาลา และเครื่องราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระเมตตาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่พระองค์ท่านได้ทรงเสียสละอุทิศปฏิบัติพระราชภารกิจ เพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนชาวไทย