โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสเมียร์เลือดและความสัมพันธ์ทางคลินิก – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : ประชุม/อบรม/สัมนา : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสเมียร์เลือดและความสัมพันธ์ทางคลินิก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสเมียร์เลือดและความสัมพันธ์ทางคลินิก

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ และได้รับการยอมรับ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ : http://www.med.msu.ac.th/blood