ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ร่วมแห่ต้นดอกเงินและถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2559 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ร่วมแห่ต้นดอกเงินและถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2559

ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ร่วมแห่ต้นดอกเงินและถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2559

IMG_8643
ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ร่วมแห่ต้นดอกเงินและถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2559

เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รศ.ดร.ปราโมทย์ ทองกระจาย รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมแห่ต้นดอกเงิน และ ต้นเทียนพรรษา ในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2559 โดยมี รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดี ฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมให้การต้อนรับขบวนแห่ ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร และ บุคลากรได้ร่วมทำบุญ เนื่องในวันเข้าพรรษา และเพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป