ท่านคณบดีให้สัมภาษณ์รายการออกสื่อเคเบิลท้องถิ่นและสกู๊ป ลงเว็บไซต์ มมส. เรื่องกิจกรรมกอล์ฟการกุศล – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : ท่านคณบดีให้สัมภาษณ์รายการออกสื่อเคเบิลท้องถิ่นและสกู๊ป ลงเว็บไซต์ มมส. เรื่องกิจกรรมกอล์ฟการกุศล

ท่านคณบดีให้สัมภาษณ์รายการออกสื่อเคเบิลท้องถิ่นและสกู๊ป ลงเว็บไซต์ มมส. เรื่องกิจกรรมกอล์ฟการกุศล

46318
ท่านคณบดีให้สัมภาษณ์รายการออกสื่อเคเบิลท้องถิ่นและสกู๊ป ลงเว็บไซต์ มมส. เรื่องกิจกรรมกอล์ฟการกุศล

ท่านคณบดีให้สัมภาษณ์รายการออกสื่อเคเบิลท้องถิ่นและสกู๊ป ลงเว็บไซต์ มมส. เรื่องกิจกรรมกอล์ฟการกุศล ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 21 สิงหาคม 2559 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น