โครงการคณะแพทยศาสตร์ พบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการคณะแพทยศาสตร์ พบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการคณะแพทยศาสตร์ พบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559

IMG_8864
โครงการคณะแพทยศาสตร์ พบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม