การปฏิบัติการกู้ชีพพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากรทางการแพทย์ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : การปฏิบัติการกู้ชีพพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากรทางการแพทย์

การปฏิบัติการกู้ชีพพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากรทางการแพทย์

IMG_9235
การปฏิบัติการกู้ชีพพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากรทางการแพทย์

การปฏิบัติการกู้ชีพพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากรทางการแพทย์ ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม