โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ โรงพยาบาลสุทธาเวช – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ โรงพยาบาลสุทธาเวช

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ โรงพยาบาลสุทธาเวช

S__21192711
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ โรงพยาบาลสุทธาเวช

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ โรงพยาบาลสุทธาเวช ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม